Eyebrow Transplant

  Sakal Ekimi Nasıl Yapılır? Sakal ekimi,  gün geçtikçe daha az tercih edilmeye başlanan FUT yöntemleriyle yapılmaktadır. Sakalın, bölgesel dökülmeler ya da seyreklik sebebiyle ekileceği durumlarda kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Yüz bölgesindeki diğer sakalların donör bölge olarak kullanılması mümkün olmakla birlikte, genellikle ense bölgesinden alınacak greftlerle ekim yapılmaktadır. Sakaldan alınarak yapılan ekimlerde, kökler, boyun, elmacık kemiği ve çene altı gereksiz kıl...


Beard & Moustache Transplant

The most correct solution for the beard area is beard and moustache transplantation. In cases where there is no beard or in cases of thinning and shedding, this application can be done easily. In the transplantation of beard, we practice with FUE technique as in the hair transplant. The roots taken from the donor area  between the two ears and the back of the head will never be shed  because the roots taken from this area are very strong.  As with hair transplantation, we perform beard transp...


Hair Transplant

In our clinic, we apply Fue (follicular unit transplantation) technique which is the latest innovative technique and technology used in hair transplantation in the world.   In this method, local anesthesia is applied to the donor area, which is the back of your head between the two ears where the hair follicles will be taken. Then, without feeling pain, your hair follicles are moved to the channels that are opened to the hairless area by taking the appropriate ends (0.6 - 0.9 mm) to the th...


Contact Us

Share